Tuyển dụng

Stt Việc làm SL Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Read more
1 Tuyển Giám Sát Kho 03 251 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức 01/10/2020
2 Tuyển công nhân kho lạnh 50 n 251 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM 15/01/2021
3 Tuyển công nhân kho lạnh 50 n 251 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM 15/01/2021
4 trợ lý giám đốc 01 TP.HCM 02/12/2019
5 test tin tuyển dụng trợ lý giám đốc trợ lý giám đốc trợ lý giám đốc trợ lý giám đốc 01 22 TP.HCM 28/11/2019
6 trợ lý giám đốc 01 TP.HCM 02/12/2019