Chính sách - phúc lợi

Bạn mong muốn phát triển cùng Hoàng Lai GROUP ? Mời bạn tìm hiểu thông tin và gửi hồ sơ về cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ trong từng vị trí tuyển dụng
ĐÃI NGỘ - PHÚC LỢI
Tương xứng với kết quả công việc, đóng góp cho công ty, cạnh tranh theo thị trường, khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc, công bằng và minh bạch.

HOÀNG LAI GROUP rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ và thăng quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên (CBNV) với phương châm cho CBNV có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”. Chính sách này được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí: tương xứng với kết quả công việc, đóng góp cho công ty; cạnh tranh theo thị trường; khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc; công bằng và minh bạch.

 

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Chúng tôi luôn tạo môi trường làm việc thuận lợi để mỗi cán bộ nhân viên công ty được phát huy tối đa năng lực, sáng tạo và sự gắn bó với công ty
ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghề nghiệp, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình khách hàng
CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng nhân sự “đúng người - đúng việc”. Vì nhân sự là nền tảng cho sự ổn định, bền vững và phát triển công ty phù hợp với hiện tại và xu hướng tương lai.