Brexit: Tàu EU khai thác thủy sản ở vùng biển của Anh cần có giấy phép

11/06/2020, 07:58

Theo kế hoạch, Anh và EU sẽ đàm phán hàng năm để xác định những cơ hội khai thác, trong đó sẽ xem xét các bằng chứng khoa học tốt nhất hiện có. Hội đồng quốc tế về thám hiểm biển (ICES) sẽ đưa ra mức khuyến nghị tổng sản lượng đánh bắt (TAC), sự phụ thuộc lẫn nhau của trữ lượng thủy sản, nghiên cứu của các tổ chức quốc tế, các khía cạnh kinh tế xã hội và các yếu tố liên quan khác.

Ngoài ra, kế hoạch của Anh cũng đề xuất Anh và EU sẽ quản lý nghề cá của mỗi bên một cách độc lập và có thể thực hiện các biện pháp quản lý trong vùng biển của mình vì điều này được cho là phù hợp để đảm bảo quản lý nghề cá một cách hợp lý và bền vững.

Anh cũng muốn thành lập "Diễn đàn hợp tác nghề cá" để thảo luận và hợp tác các vấn đề liên quan đến quản lý nghề cá bền vững, bao gồm các biện pháp giám sát, kiểm soát và thực thi. Quốc gia này kỳ vọng diễn đàn sẽ được thành lập trước ngày 1/1/2021 và có thể mở cửa cho các quốc gia ven biển khác.

Dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá phải được chia sẻ để ngăn chặn khai thác bất hợp pháp nhằm quản lý nghề cá. Các tàu cá của EU khai thác tại vùng biển của Anh phải đồng ý với điều khoản này như một yêu cầu để nhận được giấy phép.

Kế hoạch cũng nêu rõ thỏa thuận nghề cá giữa Anh và EU có thể bị đình chỉ với thời hạn 2 năm nếu xảy ra các tranh chấp không thể giải quyết. 

 
 
 
 
(Theo undercurrentnews)

 

Ý kiến bạn đọc