TỔNG QUAN

Công ty CỔ PHẦN XNK HOÀNG LAI được chuyển đổi từ Công ty TNHH TM XNK HOÀNG LAI

Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm, Cty CP XNK Hoàng Lai là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu hải sản.

Trong quá trình hội nhập và phát triển, từ năm 2000 đến nay, chúng tôi đã hình thành Hoàng Lai GROUP gồm 3 công ty, đưa vào hoạt động hệ thống kho lạnh cho thuê có sức chứa 50.000 tấn với trang thiết bị hiện đại và các dịch vụ đều được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

LĨNH VỰC KINH DOANH: Cho thuê kho lạnh bảo quản nông thủy hải sản xuất khẩu, thương mại.

 

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ: HACCAP, ISO 9001:2008

 

  

 
28 năm
Hình thành & phát triển
 
5
Kho lạnh lớn
 
+50.000 TẤN
Hình thành & phát triển
 
+10
Chứng nhận & giải thưởng
HỆ THỐNG KHO LẠNH CỦA

Hoàng Lai GROUP

Hoàng Lai GROUP đã từng bước đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống kho lạnh cho thuê có sức chứa 50.000 tấn với trang thiết bị hiện đại
CÔNG TY CỔ PHẦN xnk hoàng lai(SG)
công ty tnhh tm xnk hoàng phi quân
công ty tnhh tm xnk hoàng lai (LA)