TẦM NHÌN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hoàng Lai GROUP là tập đoàn chuyên nghành chế biến , bảo quản hàng thủy hải sản xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

Từ năm 2000 đến nay, HOÀNG LAI GROUP đã từng bước đầu tư và phát triển bền vững hoạt động chế biến, xuất khẩu hàng thủy hải sản. Đồng thời đã phát triển hệ thống kho lạnh bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu với tổng công suất đạt trên 50.000 tấn. Tiến tới xây dựng và phát triển hoạt động Logictics trong toàn hệ thống .

 
 
20 năm
Hình thành & phát triển
 
4
Kho lạnh lớn
 
+50.000 TẤN
Hình thành & phát triển
 
+10
Chứng nhận & giải thưởng
HỆ THỐNG KHO LẠNH CỦA

Hoàng Lai GROUP

Hoàng Lai GROUP đã từng bước đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống kho lạnh cho thuê có sức chứa 50.000 tấn với trang thiết bị hiện đại
CÔNG TY CP xnk hoàng lai
công ty tnhh tm xnk hoàng phi quân
công ty tnhh sx tm hoàng lai (LA)