Ấn Độ: Xuất khẩu tôm tăng

07/02/2020, 08:34

Tính tới tháng 11/2019, XK đạt 605.000 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Năm 2018, sản lượng tôm Ấn Độ giảm vào mùa thu sau khi giá tôm giảm trong mùa hè trong khi năm 2019, giá và sản lượng tôm tương đối ổn định.

XK tôm Ấn Độ sang Trung Quốc trong tháng 11/2019 tăng 37% so với tháng 10/2019 đạt 22.000 tấn trong khi XK sang Mỹ (thị trường NK lớn nhất tôm Ấn Độ) đạt 24.000 tấn, giảm 12% so với tháng 10/2019.

 

Tháng 11/2019, giá XK trung bình tôm Ấn Độ giảm 0,35 USD/kg đạt 7,29 USD/kg nhờ Ấn Độ tăng XK sang Trung Quốc và giảm XK sang Mỹ. Tính tới tháng 11/2019, giá XK trung bình giảm 0,51 USD/kg.

 
 
 
(Theo undercurrentnews)
 
Ý kiến bạn đọc