Mỹ phân bổ ngân sách để chống IUU

06/03/2020, 08:12

Là một phần của thỏa thuận, số tiền tài trợ sẽ được chuyển tới Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) để giúp họ hợp tác với chính phủ Mexico chống lại nạn đánh bắt bất hợp pháp cho đến năm 2023.

Luật pháp của USMCA cũng bao gồm các hướng dẫn để Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ thực hiện Đạo luật Thỏa thuận về các biện pháp quản lý của quốc gia có cảng (PSMA), nhằm mục đích ngăn chặn hải sản bị đánh bắt bất hợp pháp tiếp cận thị trường quốc tế bằng cách ngăn chặn các sản phẩm này đi qua các cảng.

Việc phân bổ tài trợ sẽ giúp tăng tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm thủy sản và điều đó sẽ giúp chống lại hoạt động đánh bắt IUU bằng cách ngăn chặn các sản phẩm bất hợp pháp xâm nhập vào Mỹ. SIMP yêu cầu các nhà NK Mỹ gồm 13 loài có nguy cơ cao phải cung cấp hồ sơ từ lúc điểm khai thác tới điểm nhập cảnh.

Các khoản tài trợ và khuyến nghị này phù hợp với các khuyến nghị của Trung tâm Stimson. Giám đốc Chương trình An ninh Môi trường của Trung tâm này cho biết việc tài trợ bổ sung rất cần thiết để ngăn chặn việc làm giả hồ sơ của các sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Mỹ và sẽ giúp xác minh tính xác thực của bộ hồ sơ thông qua chuỗi cung ứng thủy sản.

Cả ngư dân và các thương nhân có thể dễ dàng truy xuất tất cả các loài được nhập khẩu không chỉ những loài được chỉ định trong SIMP.

Quỹ tài trợ mới sẽ giúp NOAA cải thiện việc thực hiện SIMP. Ngoài ra, bà cho rằng Chính phủ Mỹ nên thực hiện việc ủy quyền hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và hệ thống giám sát tàu (VMS) trên tất cả các tàu mang cờ của Mỹ - trong khi hỗ trợ các nỗ lực cùng thực hiện việc này trên bình diện thế giới. Mỹ cũng nên hỗ trợ các nỗ lực của Tổ chức Thương mại Thế giới nhằm chấm dứt trợ cấp đánh bắt cá có hại.

Liên hệ: Tổ công tác IUU - VASEP, Email: combat_iuu@vasep.com.vn

Nguyễn Hà

(Theo IUUWatch)

 

Ý kiến bạn đọc